Skip links

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Conform Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, cu prevederi aplicabile din 25 Mai 2018, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ne asumăm obligația de a administra toate datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii website-ului www.psihohipnoterapie.ro Toate aceste date vor fi administrate în condiții de siguranță și nu vor fi comunicate niciunei terțe persoane. 

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesară pentru a putea răspunde la întrebările adresate în formularele de contact, pentru înregistrare la newsletter, transmiterea de oferte promoționale, înscrierea la workshop-uri, răspunsurile la solicitările adresate pe e-mail etc.

Colectăm datele cu caracter personal atunci când lași cometarii pe acest website (www.psihohipnoterapie.ro) sau trimiti e-mail la adresa cabinet@psihohipnoterapie.ro

Avem măsurile necesare de securitate cu scopul de a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat și dreptul de a vă adresa justiției, dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale și dreptul de a solicita ștergerea lor din baza noastră de date. 

Orice persoană care are întrebări legate de confidențialitate poate să trimită un e-mail cu specificațiile necesare la adresa cabinet@psihohipnoterapie.ro Veți primi raspunsul la solicitarea dvs. în maxim 30 de zile de la primirea solicitării pe adresa de e-mail de la care ne-ați scris.

Pentru mai multe informații puteți să apelați la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).