Skip links

Psihologie organizationala

Psihologia organizaţională se referă la comportamentul (colectiv) al oamenilor, în relaţie cu sisteme socio-tehnice pe care le numim „organizaţii”. Psihologia organizaţională se referă la relaţia dintre oameni şi organizaţie, adică între membri şi sistem şi priveşte schimburile reciproce dintre aceste două entităţi. Subiecte importante pentru această abordare sunt: procese de alegere făcute de indivizi şi de organizaţii, contractul psihologic, nevoi şi împlinirea lor, implicare şi angajament, satisfacţia muncii, stare de bine (well-being), valori la locul de muncă, comunicare, luarea deciziilor, putere, conducere, participare, conflict, structură organizaţională etc.

PSIHOLOGIA ORGANIZAŢIONALĂ

 • competenţă în diagnoză organizaţională;
 • evaluarea nevoilor de schimbare şi dezvoltare a organizaţiilor;
 • optimizarea climatului de muncă;
 • consilierea angajaţilor şi managerilor;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • testarea percepţiilor şi atitudinilor individuale privind relaţiile şi practicile organizaţionale;
 • competenţă în evaluarea grupurilor;
 • analiza de reţea pentru a diagnostica structura de comunicare din companie.

COMPETENŢE:

Evaluare psihologică

 • aplică instrumente, tehnici şi metode (chestionare şi interviuri) pentru testarea percepţiilor şi atitudinilor individuale privind relaţiile şi practicile organizaţionale;
 • aplică sondaje de satisfacţie cu munca.

Competenţă în evaluarea grupurilor

 • analizează rolurile din echipă;
 • evaluarea la nivel de grup a percepţiilor, atitudinilor şi comportamentelor relaţionate cu structura, cultura şi managementul organizaţiei;
 • realizează un focus grup pentru a afla opinia angajaţilor despre sistemele de recompensare.

Competenţa în evaluarea organizaţiilor

 • diagnoză organizaţională;
 • diagnoza şi evaluarea modalităţilor de optimizare în activitatea de muncă;
 • diagnoza comportamentului contraproductiv din organizaţie;
 • analiza fluctuaţiei de personal;
 • diagnoza satisfacţiei şi motivaţiei în muncă;
 • realizează o analiză de reţea pentru a diagnostica structura de comunicare din companie;
 • realizează o diagnoză a culturii şi climatului organizaţional din companie.

Competenţă de evaluare a contextului muncii

 • realizează o analiza a actorilor organizaţionali

Competenţă în analiza nevoilor

 • evaluarea nevoilor de schimbare şi dezvoltare organizaţională

Competeţă în definirea produsului şi analiza cerinţelor

 • descrie cerinţele la care trebuie să răspundă un sistem de monitorizare a climatului de muncă

Competenţă în design de produs

 • dezvoltarea unui chestionar de evaluare a percepţiilor, dezvoltă un program de schimbare culturală

Competenţă în testarea de produs

 • analizează validitatea sondajelor administrate angajaţilor

Competenţă în evaluarea de produs

 • analizează utilitatea şi impactul financiar al schimbării organizaţionale prin care a trecut compania;
 • analizează modificările de productivitate şi de imagine („equity”) în imaginea externă a firmei, le atribuie valoarea monetară şi calculează impactul financiar pe care l-a avut schimbarea organizaţională.

Competenţă în planificarea intervenţiei

 • planifică implementarea noului sistem de evaluare a culturii organizaţionale, explicitând obiectivele şi etapele prin care procesul trebuie să treacă pentru ca noul sistem să devină operaţional;
 • realizează planul de implementare a sistemului de evaluare culturală.

Competenţă în intervenţia directă, orientată spre individ

 • realizează formarea profesională a personalului managerial, în aspecte legate de leadership, realizează activităţi de dezvoltare a echipei, realizează intervenţii în domeniul culturii organizaţionale;
 • realizează un program de teambuilding.

Competenţă în intervenţia directă, orientată spre context

 • sprijină re-designul organizaţional, sprijină schimbarea organizaţională;
 • realizează acţiuni tactice de sprijin al eforturilor de schimbare organizaţională.

Competenţă în intervenţia indirectă

 • consiliază, instruieşte şi susţine angajaţii, managerii sau membrii sindicatului în aspecte legate de comunicare, luarea de decizii, conducere, schimbare organizaţională;
 • formează managerii în aspecte legate de comportament decizional.

Competenţă în implementarea de produs

 • implementează instrumente, tehnici şi metode pentru optimizarea climatului de muncă;
 • ajută în implementarea unor metode sau proceduri care se leagă de intervenţii asupra climatului organizaţional, a satisfacţiei muncii etc.

Evaluarea sistemelor

 • redactează planul pentru evaluarea procesului de restructurare prin care trece organizaţia;
 • realizează un studiu privind eficienţa proiectului de schimbare culturală;
 • face recomandări despre practicile de schimbare culturală din organizaţie.

Competenţă în stabilirea scopurilor

 • propune criterii pentru a evalua rezultatele intervenţiei propuse

Competenţe secundare

 • strategie profesională;
 • dezvoltare profesională continuă;
 • relaţii profesionale;
 • vânzări şi marketing;
 • cercetare şi dezvoltare;
 • managementul clienţilor;
 • managementul afacerii;
 • asigurarea calităţii.