Skip links

Evaluare psihologică

Cabinetul Individual de Psihologie Micloşina Andreea este dotat cu instrumente profesionale de evaluare şi asistenţă psihologică şi cu o platformă de evaluare psihologică computerizată, instrumente licenţiate (standardizate şi validate) şi avizate de către Colegiul Psihologilor din România.

Prin intermediul acestor teste/chestionare/scale/inventare psihologice se poate face o evaluare complexă a personalităţii şi se poate stabili un psihodiagnostic pentru prevenirea tulburărilor emoţionale şi de personalitate,  implementarea de strategii de intervenţie, în vederea optimizării existenţei umane.

Platforma de evaluare psihologică, din dotarea cabinetului,  conţine şi teste de evaluare a abilităţilor cognitive, pe baza cărora se realizează intervenţii specifice în selecţia, consilierea şi orientarea ocupaţională şi profesională.

1. EVALUAREA PERSONALITĂŢII se face prin intermediul următoarelor instrumente psihologice:

• Inventarul evaluării tulburărilor de personalitate

Este un instrument de diagnostic sau de evaluare clinică validat ştiinţific în scopul evaluării tulburărilor de personalitate şi a sindroamelor clinice, identificând caracteristicile de personalitate profunde şi pervazive care se află la baza simptomelor manifeste, dar şi simptomele problematice de natură emoţională şi interpersonală.

• Chestionarul de personalitate ZKPQ  (Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire)

Evaluează dimensiunile fundamentale ale personalităţii (caracteristicile temperamentale) din perspectiva psihobiologiei, măsurând concepte care au o bază biologică-evoluţionistă: căutarea impulsivă de senzaţii, neuroticism-anxietate, agresivitate-ostilitate, sociabilitate etc.

• Chestionarul de personalitate cu 5 factori CP5F

Chestionarul este destinat evaluării celor  5 suprafactori ai personalităţii: Extraversiune, Stabilitate emoţională, Autonomie, Amabilitate şi Conştiinciozitate.

• Chestionarul de evaluare a suprafactorilor modelului Big Five FFPI (Five-Factor Personality Inventory)

Chestionar utilizat pentru diagnoza personalităţii prin evaluarea celor  suprafactori ai personalităţii.

• Chestionarul de evaluare a optimismului OPT

Chestionarul este destinat evaluării stilului explicativ (modul în care persoana îşi explică evenimentele pozitive sau negative ale vieţii) şi este utilizat în diagnoza personalităţii.

• Chestionarul de evaluare a autonomiei personale AP

Chestionarul este folosit în diagnoza personalităţii şi investighează 4 dimensiuni ale autonomiei personale : autonomie cognitivă, autonomie comportamentală, autonomie emoţională şi autonomie valorică.

2. EVALUAREA SUBIECTIV-EMOŢIONALĂ:

• Chestionarul SCHEMELOR COGNITIVE YSQ-S3 (The Young Schema Questionnaire – Short form 3)

Chestionarul măsoară 18 scheme dezadaptative, adică teme cuprinzătoare cu referire la sine şi propriile relaţii cu ceilalţi, ce se dezvoltă în copilărie şi se elaborează pe parcursul vieţii. Aceste scheme cognitive (convingeri bazale) sunt responsabile de generarea unui distres emoţional puternic, împiedică dezvoltarea autonomiei proprii şi a unei bune funcţionări a persoanei.

• Scale de evaluarea multidimensională a ANXIETĂŢII (Endler Multidimensional Anxiety Scales)

Abordarea multidimensională a evaluării anxietăţii conferă o mai mare acurateţe în prezicerea răspunsurilor individuale de anxietate şi în înţelegerea pattern-ului individual al reacţiilor anxioase în diferite situaţii. Se evaluează componenta emoţional-fiziologică şi cognitivă a anxietăţii ca stare, dimensiunile situaţionale ale anxietăţii ca trăsătură, precum şi percepţia subiectivă a respondenţilor asupra tipului şi intensităţii ameninţării activate de o situaţie.

• Inventarul de ANXIETATEA ca stare /  trăsătură (State-Trait Anxiety Inventory)

Acest inventar de evaluare a anxietăţii ca stare şi trăsătură este folosit intensiv în practica clinică furnizând o bază solidă pentru diferenţierea trăirilor anxioase de cele depresive, dar şi pentru realizarea unor diagnostice diferenţiale.

• Inventarul de expresie a FURIEI ca stare / trăsătură (State-Trait Anger Expression Inventory)

Inventarul de expresie a furiei oferă modalităţi valide pentru măsurarea felului în care este exprimată şi controlată furia, în jurul a două componente majore: starea de furie (marcată de sentimente subiective) şi furia ca trăsătură de personalitate.

Dintre subscalele acestui instrument enumerăm: sentimentul de furie, tendinţa de a exprima furia în mod fizic sau verbal, temperamentul furios, reacţia furioasă,  exprimarea interioară şi exterioară a furie, controlul exterior şi interior al furiei, indicele de exprimare a furiei etc.

Profilul distresului emoţional PDE (Profile of Mood Dissorders)

Profilul distresului emoţional măsoară emoţiile negative disfuncţionale şi emoţiile negative funcţionale din categoria „frică” şi „tristeţe/deprimare”, dar calculează şi scorul general de distres.

• Scala de atitudini disfuncţionale (Dysfunctional Attitudes Scale)

Scala de atitudini disfuncţionale este un instrument care permite evaluarea atitudinilor/credinţelor disfuncţionale ce pot constitui o predispoziţie pentru instalarea depresiei. Răspunsurile la itemii scalei oferă informaţii referitoare la atitudinile disfuncţionale ale persoanei, care funcţionează ca scheme prin intermediul cărora persoana îşi construieşte lumea.

• Chestionarul de acceptare necondiţionată a propriei persoane (Unconditional Self Acceptance Questionnaire)

Chestionarul măsoară acceptarea necondiţionată a propriei persoane ca factor protectiv care previne declanşarea anumitor forme de psihopatologie la contactul cu situaţiile negative de viaţă.

• Scala de atitudini şi convingeri (Attitudes and Belief Scale)

Este considerat instrumentul cel mai eficient de evaluare a credinţelor iraţionale / raţionale. Eficienţa instrumentului este sporită de faptul că permite calcularea unor scoruri separate pe diferite tipuri de credinţe iraţionale, precum şi estimarea unor valori globale de iraţionalitate/raţionalitate.

3. CHESTIONAR DE SCREENING ŞI DIAGNOSTIC PSIHIATRIC PDSQ (The Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire) 

Este un instrument foarte eficient pe care clinicienii pot detecta cele mai frecvente tulburări din Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale (DSM IV): tulburarea de stres posttraumatic, tulburarea obsesiv-compulsivă, tulburare psihotică, anxietate generalizată, tulburare de somatizare, ipohondria etc. De asemenea, scala psihiatrică PDSQ măsoară şi indicele global de psihopatologie.

4. INVENTAR TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR EDI-3 (Eating Disorder Inventory)

EDI-3 este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor sau a constructelor psihologice care s-au dovedit a fi relevante din punct de vedere clinic la persoanele cu tulburări de comportament alimentar. Acest instrument evaluează aspectele psihologice relevante conceptual pentru înţelegerea şi tratarea tulburărilor de comportament alimentar.

5. STRATEGII DE COPING COGNITIV-EMOŢIONAL

• Chestionar de cognitiv-emoţional CERQ

Acest chestionar este construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv, pe care cineva le foloseşte după ce a trăit anumite evenimente sau situaţii negative. Prin intermediul acestui chestionar se poate evalua ce gândesc oamenii în urma unor experienţe negative sau traumatice. Se poate afla măsura în care o persoană utilizează strategii de coping cognitiv adaptatibile sau dezadaptatibile, atunci când se confruntă cu evenimente negative. Ajută la identificarea factorilor de risc asociaţi cu dezvoltarea şi menţinerea problemelor emoţionale şi de comportament.

• Scală de abordare strategică a coping-ului SACS

Scala strategică de abordare a coping-ului  SACS  este un instrument care evaluează dimensiunea comportamentală a coping-ului, luând în considerare şi aspectele sociale ale strategiilor prin care cineva face faţă situaţiilor stresante, surprinzând strategiile de coping ale persoanelor acolo unde acestea se manifestă cu precădere, în context social.  Cu ajutorul acestui chestionar se poate evalua cum reacţionează oamenii comportamental, în general, atunci când se confruntă cu o problemă/ situaţie stresantă.

6. TESTE DE EVALUARE A APTITUDINILOR COGNITIVE

 • Memoria de lucru
 • Inhibiţie cognitivă
 • Interferenţă cognitivă şi memoria de scurtă durată
 • Raţionament analitic
 • Transfer analogic
 • Comurarea atenţiei
 • Timp de reacţie în accesarea memoriei
 • Timp de reacţie simplu
 • Timp de reacţie în alegeri
 • Capacitate decizională
 • Capacitate organizatorică
 • Abilităţi funcţionăreşti
 • Perceperea detaliilor
 • Analiză perceptuală complexă
 • Orientare spaţială
 • Generare de imagini – transformări
 • Generare de imagini
 • Constanţa formei
 • Categorizare
 • Vocabular
 • Înţelegerea textelor
 • Sintaxa
 • Raţionament matematic
 • Calculul matematic

7. CHESTIONAR DE EVALUARE A INTERESELOR PROFESIONALE (VOCAŢIA) CEI

Chestionarul este destinat evaluării intereselor unei personae, adică a preferinţelor acesteia pentru o anumită activitate sau domenii de cunoştinţe. Chestionarul este folosit în domeniul consilierii şi orientării în carieră, dar şi în domeniul psihologiei muncii. Se investighează comportamentul vocaţional al persoanei.

8. TESTE DE CUNOŞTINŢE

9. EVALUARE ŞI SELECŢIE DE PERSONAL

Componenta de evaluare şi selecţie de personal cuprinde:

 • Instrumente de descriere şi modificare ale cerinţelor psihologice ale postului de muncă
 • 1050 profile ocupaţionale
 • Teste de evaluare a abilităţilor cognitive
 • Chestionare de evaluare a intereselor profesionale
 • Instrumente de potrivire post-persoană
 • Instrumente de ierarhizare persoană-persoană pentru un anumit post
 • Inventare de personalitate

EVALUAREA PSIHOLOGICĂ A PERSONALITĂŢII

EVALUAREA SUBIECTIV-EMOŢIONALĂ

CHESTIONAR DE SCREENING ŞI DIAGNOSTIC PSIHIATRIC PDSQ

INVENTAR TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR EDI-3

STRATEGII DE COPING COGNITIV-EMOŢIONAL

TESTE DE EVALUARE A APTITUDINILOR COGNITIVE

CHESTIONAR DE EVALUARE A INTERESELOR PROFESIONALE (VOCAŢIA) CEI

TESTE DE CUNOŞTINŢE

EVALUARE ŞI SELECŢIE DE PERSONAL